Generalny wykonawca

Jesteśmy firmą specjalizującą się w GENERALNYM WYKONAWSTWIE w zakresie budownictwa jednorodzinnego, wielorodzininnego, przemysłowego i wielkokubaturowego. Zatrudniamy najlepszych specjalistów kadry zarządzającej i wykonawczej, stosujemy najnowocześniejsze technologie i posiadamy ogromne doświadczenie, dzięki czemu z powodzeniem możemy podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania na terenie całego kraju. Jako Generalny Wykonawca zapewniamy Inwestorowi kompleksową realizację inwestycji w ustalonym wcześniej czasie i budżecie. Współpracujemy z biurami projektowymi i jesteśmy gotowi zapewnić Zamawiającemu kompleksowe przygotowanie i terminowe dostarczenie pełnej dokumentacji architektoniczno–budowlanej według indywidualnych potrzeb i wytycznych. Jako Generalny Wykonawca bierzemy pełną odpowiedzialność za właściwe przygotowanie dokumentacji, placu budowy, za całość prac budowlanych oraz za ich właściwą koordynację międzybranżową, jak również za sprawny i skuteczny odbiór obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w przewidzianym terminie.

Umowa o roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Kas- Bud w systemie Generalnego Wykonawcy zapewnia Inwestorowi:

 • Kompleksową obsługę w zakresie sprawnego opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej planowanej Inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę.
 • Fachowe przygotowanie procesu budowy i pomoc Inwestorowi w zagadnieniach formalno-prawnych.
 • Analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej oraz propozycję jej optymalizacji poprzez propozycje rozwiązań alternatywnych mających wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji.
 • Kompleksową realizację inwestycji przez doświadczonych partnerów.
 • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości prowadzonych prac zgodnie z normami ISO 9001 oraz wewnętrzną polityką zachowania jakości.
 • Koordynację wszystkich prac międzybranżowych na placu budowy zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej.
 • Prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych z udziałem Zespołu Zarządzającego Budową generalnego wykonawcy, Inspektorów Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
 • Przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy wraz z jego raportowaniem.
 • Kontrolę jakości i terminowości prac z poszczególnych zakresów.
 • Możliwość elastycznego wprowadzania zmian przez Inwestora w trakcie trwania budowy.
 • Ciągłości prowadzenia prac poprzez terminowe dostawy niezbędnych materiałów najwyższej jakości.
 • Przygotowanie budynku do skutecznego odbioru służb państwowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Serwis powykonawczy i gwarancję szybkiego usunięcia ewentualnych usterek powstałych w trakcie użytkowania obiektu.

Jako Generalny Wykonawca świadczymy najwyższej jakości usługi budowlane, współpracując z najlepszymi podwykonawcami branż instalacyjnych i drogowych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowanym zespołem zarówno zarządzającym budową jak i własnym wykonawstwem.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu obecnych i przyszłych Inwestorów!

cam 02 base fix